torsdag 26 februari 2015

Därför köper vi nya konsoler


Nielsen har gjort en undersökning om amerikaners bevekelsegrunder till att köpa de nya konsolerna på marknaden.

De skiljer sig åt beroende på om konsumenten valt PlayStation 4, Xbox One eller Wii U. Medan "fun-factor" är viktigast för Wii U-köparna har PS4-ägarna större fokus på tekniken ("better resolution"). För Xbox-spelarna är märket viktigt ("brand").

I hög grad känns de uppgivna skälen mer eller mindre som karbonkopior av företagens egna reklamkampanjer. Vilket skulle kunna tolkas som att reklambudskapen verkligen har gått fram.

Undersökningen visar också att nästan alla, 9 av 10, som köpt en konsol ur den nya generationen (PS4, Xbox One, Wii U) ägde eller äger en konsol ur den sjunde generationen (PS3, Xbox 360, Wii).

Rent konkret betyder alltså detta att konsolmarknaden inte attraherar särskilt många nya konsumenter. I alla fall inte om man ska tro Nielsen.